Täckdikning

Täckdikning är ett samlande begrepp för markarbeten utföra i syfte avleda överskottsvatten. Tekniken är i högsta grad tillämpbar även vid andra grävarbeten som t.ex kabeldragning.

Dikningen genomförs med specialutvecklade täckdikningsmaskiner som fräser spår i marken som förberedelse för nedläggning av exempelvis rör eller kablar.

Täckdikningsmaskiner bygger på olika teknikprinciper. Beroende på tillämpning och markkaraktär används t.ex kedjegrävare, hjulgrävare eller dräneringsplogar. Vid steniga förhållanden används även grävmaskiner.