MaskinerMaskindelarMaskindelar

Maskiner

Sedan 1985 har BIOGAS SYSTEMS erbjudit täckdikningsmaskiner till gräv- och markentreprenörer över hela Sverige. Vi har under snart trettio år, med starka produkter i ryggen, byggt upp en stark relation, inte minst med medlemmarna i SDR - Svenska Dränerares Riksförbund.

Vår huvudleverantör är nederländska BARTH HOLLANDDRAIN, världsledande tillverkare av specialmaskiner för täckdikning. Företaget erbjuder ett brett program av plog- och kedjegrävare för de flesta markförhållanden. 

BARTH HOLLANDRAIN ansvarar för konstruktion, tillverkning, försäljning och reparation av maskiner men har också omfattande resurser för utveckling av såväl produkter som sortiment. Vid sidan av sin producentroll är BARTH HOLLANDRAIN även Nederländernas största täckdikningsentreprenör vilket ger ovärderlig erfarenhet av maskinernas funktion ur ett användarperpektivtiv.

BIOGAS SYSTEMS står för kunskap och vägledning i valet av maskin men bistår också i kontakterna i samband med specialanpassningar och reparationer.