MaskindelarMaskindelarMaskindelar

Reservdelar

Täckdikning innebär tuffa påfrestningar på de maskiner som används. Med säkrad tillgång på reservdelar kan irriterande och kostsamma driftavbrott minimeras eller helt undvikas.

BGS Täckdikningsmaskiner tillhandhåller reservdelar till flertalet på marknaden förekommande fabrikat.

Sortiment

Vårt sortiment omfattar alla delar på en täckdikningsmaskin. Programmet rymmer komponenter till chassi och motor men också hydraulik- el- och transmissionsdelar. En viktig del av sortimentet är också reservdelar till grävaggregatet.  

Vi underlättar hanteringen

BGS Täckdikningsmaskiners kunskap och erfarenhet underlättar hanteringen av reservdelar. Vi har upparbetade kontakter med de flesta av marknadens aktörer och kan bidra till rätt produktval och smidiga leveranser.