Kompletta maskiner

från världledande tillverkare

Reserv- och slitdelar

för obruten drift

Slirskydd

Från världsledande tillverkare

Maskiner och delar
för täckdikning

Sedan 1985 har BIOGAS SYSTEMS AB levererat maskiner, reserv- och slitdelar till svenska gräv- och markentreprenörer. Med starka produkter i ryggen har vi byggt upp en tät och väl fungerande relation.

Vårt program hämtas huvudsakligen från välkända tillverkare som BARTH HOLLANDRAIN och WIECHMANN men vi har också etablerade kontakter med ett flertal andra kvalificerade leverantörer.  

Läs mer om oss...

Maskindelar

RESERVDELAR

Komplett program av reservdelar till skär- och täckdikningsmaskiner.

Läs mer...

Slitdelar

SLITDELAR

Slitdelar som kedjor, skär och drev till samtliga typer av täckdikningsmaskiner. 

Läs mer...